معرفی موسسه الزویر نماینده رسمی الزویر در کشور

دفتر نمایندگی الزویر در کشور در سال 1380 به درخواست دانشگاه صنعتی شریف در تهران تأسیس شد و به تشکیل…